• คืนสินค้าฟรีภายใน 14 วัน
  •           จัดส่งฟรีเมื่อมียอดมากกว่า 1000 บาท
  •      บริการลูกค้าโทร 02-012-6400
สกุลเงิน:

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เพื่อรับประกันความพึงพอใจอย่างสูงสุด ลูกค้าของ mcshop.com สามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าของเรา ตามขั้นตอนดังนี้

1)  ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เพื่อแจ้งความประสงค์ของท่าน

2)  กรอกข้อมูลในเอกสารขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 

3)  ทำการจัดส่งสินค้าคืนมาตามที่อยู่ของทางบริษัทฯ

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนจากท่านภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สินค้าส่งคืนมาถึง โดยทางบริษัทฯ จะสามารถทำการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

1)  บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพเหมือนตอนที่สินค้าส่งถึงมือท่าน ไม่ผ่านการเปิด รวมถึงป้าย สัญญลักษณ์ หรือสติ๊กเกอร์ข้างกล่อง จะต้องติดอยู่ที่กล่องเหมือนเดิม

2)  สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานและป้ายผลิตภัณฑ์ยังอยู่ติดกับตัวสินค้าเหมือนสภาพเดิม

หากทางบริษัทฯ พบว่าสินค้าที่ส่งคืนมามิได้อยู่ในสภาพตามที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ และจะทำการจัดส่งสินค้าคืนกลับไปยังลูกค้า

หมายเหตุ: ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่เป็นราคาพิเศษ, ของแถม, ผลิตภัณฑ์จาก M&C และนาฬิกา

โปรดดูหมายเหตุในแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนเงินหรือเครดิตยอดเงินคืนของท่าน

mcshop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการรับคืนสินค้าหรือคืนเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับคืนสินค้าของทางบริษัทฯ
 

ทีม Mcshop.com
บริษัท แม็ค กรุ๊ป
เลขที่ 1/9 ถนน ไอ ซี ดี ร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กทม. 10520


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า