• คืนสินค้าฟรีภายใน 14 วัน
  •           จัดส่งฟรีเมื่อมียอดมากกว่า 1000 บาท
  •      บริการลูกค้าโทร 02-012-6400
สกุลเงิน:

บริการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์โดย บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ็กเพรส  ประเทศไทย จำกัด
การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ จะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  

ระยะเวลาการจัดส่ง และตรวจสอบสถานะของสินค้า

ระยะเวลาใน "การจัดส่ง" คือการประเมินเวลาในการจัดเตรียมสินค้า รวมถึงระยะเวลาการขนส่งสินค้ามาจากคลังสินค้าของเรา:

การจัดส่งภายในประเทศ 

มีระยะเวลาประมาณ:                           2-5 วัน

พัสดุทุกการสั่งซื้อจะได้รับการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม.
ผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท ซีเจ โคเรีย เอ็กเพรส  ประเทศไทย จำกัด โดยใช้ข้อมูลของหมายเลขติดตามสินค้าเพื่อการตรวจสอบ
http://www.cjkoreaexpress.com/ 

การจัดส่งต่างประเทศ

มีระยะเวลาประมาณ:                          3-10 วัน

พัสดุทุกการสั่งซื้อจะได้รับการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม.
ผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยใช้ข้อมูลของหมายเลขติดตามสินค้าเพื่อการตรวจสอบ
http://track.thailandpost.co.th/

สำหรับพัสดุที่ไม่มีผู้รับจะถูกตีคืน และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
หากมีคำถามสำหรับการจัดส่งสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทางอีเมล์ support@mcshop.com 

ภาษีอาการ

สินค้าที่จัดส่งข้ามประเทศเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับแห่งการกำหนดภาษีอากรที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลของประเทศปลายทาง
ซึ่งผู้รับสินค้าปลายทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยทั่วไปต้องจ่ายภาษีอากรก่อนส่งมอบสินค้า

ค่าภาษีอากรในการจัดส่งสินค้าอาจขึ้นอยู่กับ:

  • มูลค่าสินค้า

  • ข้อตกลงทางการค้า

  • ประเทศผู้ผลิต

  • ประโยชน์ของสินค้า

  • รหัสฮาร์โมไนซ์ (HS)ของสินค้า

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดภาษีอากรโดยพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

อัตราค่าส่งพัสดุและค่าธรรมเนียม

การจัดส่งภายในประเทศ

ค่าจัดส่งฟรี หากมียอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ

สำหรับรายการสั่งซื้อที่ต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ

การจัดส่งต่างประเทศ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศ สามารถประเมิณค่าใช้จ่ายโดยคร่าวๆ จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

(LINK)   

mcshop.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับ อัตราค่าจัดส่ง โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานะของสินค้า

ข้อมูลการสั่งซื้อสามารถตรวจสอบได้จากสถานะ ที่แสดงอยู่ในบัญชีของคุณดังนี้:

Pending - คำสั่งซื้ออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงิน หรือรอการยืนยันคำสั่งซื้อ กรณีชำระแบบเก็บเงินปลายทาง

Processing – คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ สินค้าเตรียมจัดส่ง

Complete – สินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมล์แจ้งเลขที่ติดตามสินค้า

Closed – รายการสั่งซื้อได้ทำการยกเลิก และคืนเงินแล้ว

Cancelled – รายการสั่งซื้อได้ทำการยกเลิกแล้ว