ส่งฟรีเมื่อช้อปครบ 0 บาท (ประเทศไทย) | คืนสินค้าฟรีภายใน 14 วัน
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเราด้วย นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเราด้วย นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้
ตะกร้าสินค้า( ชิ้น)
ทั้งหมด
฿0.00
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์มากมายกำลังรอคุณอยู่สมัครสมาชิกผ่าน mcshop.com จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายในการสะสมคะแนน และเป็นสมาชิก Mc Club
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
รหัสผ่าน *
ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
ความยาวอย่างน้อย 6 ตัว
ยืนยันรหัสผ่าน *
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
วันเกิด *

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้


เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ mcshop.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย วัตถุประสงค์ การใช้งาน รวมถึงการจัดการและการตั้งค่าคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ที่ถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2.คุกกี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

เราใช้คุกกี้เพื่อประมวลผลพฤติกรรมของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

  • เพื่อจดจำการตั้งค่าในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ในคราวถัดไปได้ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน

  • เพื่อวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เชน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ โดยจะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน

  • เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงและมอบประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น

  • เพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความสนใจหรือความต้องการของท่าน

อย่างไรก็ตาม คุกกี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานซึ่งท่านได้เปิดเผยไป โดยเราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.การใช้งานคุกกี้

เรามีการใช้งานคุกกี้ 2 ประเภท คือ คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookie) และคุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) สำหรับคุกกี้แบบช่วงเวลาจะเป็นคุกกี้ชั่วคราวที่คงอยู่ในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่านจนกระทั่งท่านปิดเบราว์เซอร์ (Browser) ไปแล้ว ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่านนานกว่านั้นหรือจนกว่าท่านจะลบคุกกี้ทิ้งด้วยตนเอง นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราอาจมีการเก็บข้อมูลด้วยพิกเซลแท็ก (Pixel tag) ที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการพัฒนาเว็บไซต์ของเราโดยตรง

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้อาจจัดการโดยบุคคลภายนอก เช่น เครือข่ายการโฆษณา วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย ขอให้ท่านโปรดศึกษานโยบายการใช้งานคุกกี้ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่านโยบายการใช้คุกกี้นี้ไม่มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งอาจลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

4.การจัดการและการตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ที่แถบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา (Pop-up banner) หรือท่านอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการตั้งค่าคุกกี้ที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่านในเวลาใดก็ได้ โดยการเข้าไปตั้งค่าในบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการตั้งค่าได้จากหัวข้อ “ความช่วยเหลือ (Help)” ในแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ท่านใช้งานอยู

ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธหรือปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดของเราได้ หรือคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

5.การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเราจะประกาศให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของเรา หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

6.ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ที่

ที่ตั้งสำนักงาน: 4 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 0 2117 9999

อีเมล: CS@MCSHOP.COM


คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

See cookie details
First Party Cookie

Name: store-front.locale

Host: mcshop.com

Duration: Session

Type: 1st Party

Category: คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Description: Language of store front mcshop website

Name: dashboard.locale

Host: mcshop.com

Duration: Session

Type: 1st Party

Category: คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Description: Language of store front mcshop website

Name: dashboard.accessToken

Host: mcshop.com

Duration: 30 days

Type: 1st Party

Category: คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Description: Login session of admin for dashboard assessmente

Name: dashboard.storeId

Host: mcshop.com

Duration: 30 days

Type: 1st Party

Category: คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Description: Selected store id by admin selection in mcshop dashboard

Name: allow-cookie-strictly

Host: mcshop.com

Duration: 365 days

Type: 1st Party

Category: คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Description: Cookie strictly consent allowness - always allow even if value is

Name: allow-cookie-analytics

Host: mcshop.com

Duration: 365 days

Type: 1st Party

Category: คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Description: Cookie analytics consent allowness

Name: allow-cookie-functional

Host: mcshop.com

Duration: 365 days

Type: 1st Party

Category: คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Description: Cookie functional consent allowness

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และการใช้งาน (Analytic and Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน

ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

See cookie details
First Party Cookie

Name: _ga

Host: mcshop.com

Duration: 2 years

Type: 1st Party

Category: คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

Description: This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners.

Name: _gid

Host: mcshop.com

Duration: a few seconds

Type: 1st Party

Category: คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

Description: This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.

Name: _gat_UA-???????-?

Host: mcshop.com

Duration: a few seconds

Type: 1st Party

Category: คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Description: This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.

Name: _fbp

Host: mcshop.com

Duration: a few seconds

Type: 1st Party

Category: คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Description: This is a pattern type cookie set by Facebook. It appears to store and update a unique value for each page visited like Google Analytics.

3rd Party Cookie

Name: xs

Host: facebook.com

Duration: 1 year

Type: 3rd Party

Category: คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

Description: A part of Facebook chat's widget.

Name: sb

Host: facebook.com

Duration: a few seconds

Type: 3rd Party

Category: คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

Description: A part of Facebook chat's widget.

Name: wd

Host: facebook.com

Duration: a few seconds

Type: 3rd Party

Category: คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

Description: A part of Facebook chat's widget.

Name: datr

Host: facebook.com

Duration: a few seconds

Type: 3rd Party

Category: คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

Description: A part of Facebook chat's widget.

Name: c_user

Host: facebook.com

Duration: a few seconds

Type: 3rd Party

Category: คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

Description: A part of Facebook chat's widget.

Name: fr

Host: facebook.com

Duration: a few seconds

Type: 3rd Party

Category: คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

Description: A part of Facebook chat's widget.

Name: locale

Host: facebook.com

Duration: a few seconds

Type: 3rd Party

Category: คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

Description: A part of Facebook chat's widget.

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้

ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกกี้ 4 ประเภทแรก โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้

ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของเราได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ